Filharmonia im. Romualda Traugutta

KONCERTY ROCZNICOWE

i na zamówienie

Mamy w repertuarze koncerty poświęcone wszystkim ważnym narodowym rocznicom:

uchwaleniu Konstytucji 3. Maja, Insurekcji Kościuszkowskiej i Konfederacji Barskiej, Powstaniom: Listopadowemu, Styczniowemu, Warszawskiemu, koncert My, Pierwsza Brygada - pieśni legionowych i ułańskich związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, program Polskie Hymny składający się z pieśni, które w różnych okresach naszej historii pełniły oficjalnie bądź nieoficjalnie funkcję hymnu państwowego, oraz Wieczór Kolęd Patriotycznych..

Mamy w repertuarze także wiele koncertów pieśni polskich i europejskich oraz programów poświęconych polskiej i zagranicznej poezji.

 • Polskie Hymny

  „Miejsce i program koncertu gwarantowały z góry, że obecni będą się czuli u siebie, w mikroobszarze bezpiecznym od złowrogich sygnałów dtv i wszystkiego, co one symbolizują. Ale to, że słuchało się ze ściśniętym gardłem, że nikt chyba nie oparł się wzruszeniom - dokonało się dzięki muzykom i aktorom”

   

  (KA), "Kultura Niezależna", nr 15 1983 - o koncercie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w kościele Ojców Dominikanów.

   

   

  „Jednym ze znaczących akcentów obchodów Święta Niepodległości było widowisko w Teatrze Wielkim w Warszawie /.../ proste, nie natrętne edukacyjnie, głęboko wzruszające. I niezmiernie bogate w treści, nieocenione zwłaszcza dla pokoleń ludzi wychowanych w PRL”.

   

  Ewa Solińska, Życie Warszawy, 1990

   

  Spektakl przygotowany z okazji 200 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego, oparty na pieśniach, pełniących w różnych okresach naszej historii rolę hymnów narodowych, jak również odpowiednio dobranych tekstach pisarzy i poetów polskich oraz Jana Pawła II. Program zrealizowany we współpracy z zespołem instrumentalnym Concerto Avenna. Inscenizacja: Zbigniew Bogdański, scenografia: Liliana Jankowska.

 • Witaj Majowa Jutrzenko

  Inscenizowany koncert, związany z rocznicą Konstytucji 3 Maja, oparty na pieśniach poświęconych temu wydarzeniu oraz fragmentach tekstu Ustawy Rządowej z roku 1791.

   

  Na program składają się m.in. utwory Stefaniego, Kurpińskiego, Moniuszki, Knittla oraz popularne piosenki anonimowe.

   

 • Patrz Kościuszko na nas z nieba

  „...słucham ze ściśniętym gardłem, patrzę z wilgotnymi oczyma - przez to namiętne umiłowanie wolności, wrodzone chyba każdemu Polakowi. We wzruszeniu, jaki mi taki program daje, odnajduję siebie jako rdzennego mieszkańca tej ziemi...”

   

  Bohdan Pociej. Tygodnik Powszechny. 1983 - o koncertach związanych z Powstaniem Styczniowym
  i Konstytucją 3 Maja w kościele św. Anny.

   

  „...ta patriotyczna wieczornica niesie w sobie wiele treści poznawczych /.../. Hymny Polskie są idealnym programem edukacyjnym, z którym należałoby objechać wszystkie szkoły...”

   

  Jacek Marczyński, Rzeczpospolita, 1997

   

  Inscenizowany koncert pieśni Insurekcji Kościuszkowskiej, powiązany w całość wypowiedziami Naczelnika. Utwory wokalne i instrumentalne, związane z tym wydarzeniem, a wśród nich kilka skomponowanych prawdopodobnie przez samego Kościuszkę.

  Inscenizacja i reżyseria: Ryszard Cieśla.

   

 • My, Pierwsza Brygada

  Przedstawienie związane tematycznie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918. Piosenki „Sokoła”, Drużyn Strzeleckich, legionowe i ułańskie z okresu l Wojny Światowej, utwory muzyczne i teksty Ignacego Paderewskiego oraz wypowiedzi Józefa Piłsudskiego. Reżyseria: Zbigniew Bogdański, scenografia: Irena Gaj.

   

 • Warszawskie Dzieci

  „Koncert poświęcony pieśniom Powstania Warszawskiego był przykładem niezwykle wyrównanego, wysokiego poziomu wszystkich wykonań /.../ całość miała zwartą, przemyślaną dramaturgiczną formę.”

   

  Elżbieta Szczepańska-Malinowska, "Ruch Muzyczny", nr 23/1987

   

  GDZIE SIERPIEŃ. Spektakl w rocznicę Powstania Warszawskiego w Starej Prochownii, 2.10.1995 r.

   

  „Kolejne sceny spektaklu - rozwijającego się od ciemności ku jasności, od rozpaczy poprzez codzienność do radości zwycięstwa - mają walor obrazów, czasem konkretnych, czasem wyimaginowanych /.../. Reżyseria piosenek rodzajowych sięga do poetyki kiczu z wyrafinowaniem, z pełną świadomością efektu i dużym poczuciem humoru. Scenografia oszczędna, każdy rekwizyt ma wiele ról, bielizna na sznurze staje się po chwili firanką w oknie, a owa krata, tak widoczna na początku i obecna przez całą akcję, w końcu pada obalona, wznosi się sztandar a publiczność spontanicznie podrywa się z miejsc.”

   

  Dorota Szwarcman. Gazeta Wyborcza, 1990 -  o spektaklu „My, Pierwsza Brygada”.

   

  Inscenizowany koncert, oparty na pieśniach żołnierzy polskiej armii podziemnej i Szarych Szeregów z okresu okupacji hitlerowskiej i Powstania Warszawskiego oraz na utworach wokalnych współczesnych kompozytorów do tekstów poetów czasu wojny, uzupełniony fragmentami biuletynów Armii Krajowej, obrazującymi przebieg walk powstańczych. Reżyseria: Ryszard Cieśla.

   

   

 • Podnieś rękę, Boże dziecię

  Wieczór kolęd patriotycznych, pomyślany w ten sposób, że opowiada muzyką i dołączonym słowem wypowiedzi Maurycego Mochnackiego, Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego, Stefana Starzyńskiego, Tadeusza „Bora” Komorowskiego i Jana Pawła II - dzieje naszego kraju od Powstania Listopadowego do czasów obecnych.

  Inscenizacja: Marek Weiss-Grzesiński, reżyseria: Ryszard Cieśla.

   

   

 •  Sadźmy Róże

  „Najnowsze dzieło Filharmonii im. Traugutta warte jest szerszej niż obecna prezentacji. Z pewnością zainteresuje młodzież. Starsza wiekiem publiczność nie może natomiast ukryć autentycznego wzruszenia".

   

  Ewa Solińska. "Życie Warszawy", 1997 - o spektaklu "Polskie Hymny".

   

  Pieśni Powstania Listopadowego. Utwory skomponowane m.in. przez Franciszka Lessla, Karola Kurpińskiego, Fryderyka Chopina, Ryszarda Wagnera, Zbigniewa Preisnera oraz teksty Maurycego Mochnackiego.

   

 • Boże, coś Polskę

  „Dobrze zestrojone głosy, dobitna dykcja, podkreślone czasem ważniejsze słowo, wygrana pauza i dynamiczny niuans, sugestywne wejścia instrumentów, zmieniły w sumie znane pieśni w artystyczne, pełne osobistych znaczeń miniatury”.

   

  Małgorzata Komorowska, nowojorski Nowy Dziennik, 1997 - o spektaklu ‚Polskie Hymny”

   

  Pieśni Powstania Styczniowego. Koncert pieśni powstańczych oraz związanych z tym wydarzeniem utworów Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego, Dunieckiego, Gintrowskiego, Kaczmarskiego, Łapińskiego, Sławińskiego, połączonych wypowiedziami Romualda Traugutta.

   

 • Z dawna Polski Tyś Królową

  Pieśni Maryjne od Bogurodzicy do współczesnych oraz utwory organowe i altówkowe m.in. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Stanisława Moniuszki, Andrzeja Kurylewicza, Jerzego Derfla i Romualda Twardowskiego, połączone z wypowiedziami króla Jana Kazimierza, prymasa Stefana Wyszyńskiego i  Jana Pawła II.